Sveriges lantbruksuniversitet

 

Utseende

Den fullbildade granbarkborren är 4-5 mm lång, cylindriskt byggd med ganska korta ben och antenner. Färgen är hos nykläckta individer ljusbrun och hos gamla skalbaggar svart-brun. Baktill på vardera täckvinge sitter 4 taggar, tillsammans 8 stycken och därmed kallas arten ibland för åttatandad barkborre (se bild nedan). De yttersta lederna på antennerna är starkt utvidgade och bildar en tydlig klubba.

Äggen är en mm stora vit-gula. Larverna genomlever 4-5 stadier är vitgula och krumböjda utan ben och med ljusbrunt huvud. Puppan är vit och är en så kallad fri puppa på vilken man ser anlagen till täckvingar, ben, käkar och antenner.

Gångsystemet består av en central parningskammare och ut ifrån denna 2 eller 3 modergångar i vedens fiberriktning. Från äggfickorna utefter modergången utgår larvgångar som blir bredare allt eftersom larven tillväxer. I slutet av larvgången finns en oval puppkammare. Oregelbundet gnagda gångar ut från puppkammaren utgör näringsgnag och 2 mm stora cirkelrunda hål är kläckhål också kallade flyghål genom vilka granbarkborren lämnar trädet.

Foto: Pest and Diseases Image Library , Bugwood.org