Sveriges lantbruksuniversitet

 

Övervintring

Den nya generationen granbarkborrar kan antingen lämna trädet som de utvecklats i för övervintring i marken eller stanna kvar och övervintra under barken. I liggande träd (dvs vindfällen eller virke) är det vanligt att en betydande andel stannar kvar under barken. I norra Sverige övervintrar huvuddelen av barkborrarna i marken. Uppemot hälften av granbarkborrarna stannar kvar under barken på stående träd i södra Sverige. De barkborrar som lämnar stående träd för övervintring i marken ansamlas i förnan runt basen av de angripna träden.
Foto: Åke Lindelöw, SLU