Simon Kärvemo

 

Simon Kärvemo

Doktorand

Adress
SLU, Institutionen för ekologi
PO Box 7044
750 07 Uppsala

Tel
018-67 20 21 eller 070-6937628

Hemsida
http://www.slu.se/sv/institutioner/ekologi/hemsidor/omdirigerat/simon-karvemo/

Email
simon.karvemo@slu.se

Forskningsområde

Mitt doktorandprojekt behandlar utbrottsdynamiken hos populationer av granbarkborre under olika faser av utbrott. Sedan Gudrunstormen 2005 har vi undersökt stormluckor och grupper av angripna granar i Småland. Under utbrott dödar granbarkborren stående grupper av granar hellre än enstaka träd. Med denna undersökning kommer vi både storskaligt och småskaligt analysera hur grupper av dödade granar är spridda i landskapet. Faktorer som kan påverka detta är rumslig fördelning av potentiella värdträd, populationstäthet av granbarkborre, rumslig fördelning av granbarkborrar innan svärmning, stormluckor, kalhyggen samt trädvitalitet.

Ett lokalt utbrotts varaktighet kan till viss del bero på tillgången på lämpliga granar. Dess fiender kan också påverka utbrottets varaktighet, men då förmodligen i ett senare skede. En annan orsak till utbrottets varaktighet kan vara storleken på den lokala populationen av granbarkborre eftersom det krävs en viss mängd barkborrar för att övervinna levande granars försvar. Syftet är att förstå vilka av dessa faktorer som orsakar kollaps av granbarkborreutbrott. I ett senare skede ska jag även utveckla populationsmodeller för att få bättre förståelse för utbrottsmekanismerna.