Sveriges lantbruksuniversitet

 

Skador av granbarkborre

Granbarkborre infekterar veden med blånad och kan döda träd.

Beståndskant med granbarkborredödade granar. Asa försökspark.
Foto: Åke Lindelöw, SLU