Petter Öhrn

 

Petter Öhrn

Forskningsassistent

Adress
SLU, Institutionen för ekologi
PO Box 7044
750 07 Uppsala

Tel
073-6567557

Hemsida
http://www.slu.se/sv/institutioner/ekologi/hemsidor/petter-ohrn/

Email
Petter.Ohrn@slu.se  

Forskningsområde
Granbarkborrens biologi i södra Sverige – svärmningsförlopp, angreppsmönster och utvecklingsbiologi på Asa och Tönnersjö-hedens försöksparker (Under ledning av Bo Långström; forskningsuppdrag från Skogsstyrelsen)

Medverkar även till viss del i följande av Bo Långströms projekt:
Granbarkborrens blånadssvampar (tillsammans med Rimvis Vasaitis och Halvor Solheim)

Pilotstudie av den svenska granbarkborrepopulationens genetiska struktur (tillsammans med Anna Lundhagen)