Bo Långström

 

Bo Långström

Professor emeritus

Adress
SLU, Institutionen för ekologi
PO Box 7044
750 07 Uppsala

Tel
070-53135175

Hemsida
http://www.slu.se/sv/institutioner/ekologi/hemsidor/bo-langstrom/

Email
bo.langstrom@slu.se

Forskningsområden

Granbarkborrens biologi i södra Sverige – svärmningsförlopp, angreppsmönster och utvecklingsbiologi på Asa och Tönnersjöhedens försöksparker (tillsammans med Petter Öhrn; forskningsuppdrag från Skogsstyrelsen)

Utvärdering av fångstvirkeshögar som bekämpningsmetod (tillsammans med Niklas Björklund; forskningsuppdrag från Skogsstyrelsen samt medverkan i Sveaskog-Södras storskaliga försök)

Granbarkborrens blånadssvampar (tillsammans med Rimvis Vasaitis och Halvor Solheim)

Inducerat försvar hos gran mot granbarkborren och kemiska resistensmarkörer (tillsammans med Anna-Karin Borg-Karlson, Erik Christiansen, Halvor Solheim och Zhao Tao)

Pilotstudie av den svenska granbarkborrepopulationens genetiska struktur (tillsammans med Anna Lundhagen)