Sveriges lantbruksuniversitet

 

Utveckling

Efter en dryg vecka kläcks larver ur äggen. Larverna äter av den näringsrika innerbarken. Varje larv äter sig fram i en egen gång, utgående från modergången, som blir bredare allteftersom larven växer till i storlek. I början eller mitten av juli förpuppas larverna och nykläckta skalbaggar ser man efter ytterligare någon vecka. Dessa kan näringsgnaga av barken innan övervintringen. Den nya generationen granbarkborrar lämnar trädet genom runda utgångshål som de gnager i barken.