Sveriges lantbruksuniversitet

 

Virkesskydd

Undvik virkesskador på vindfällda träd eller upparbetat barrvirke genom att transportera bort det från skogen innan 15 mars då de första barkborrarna kan börja svärma.

Om virke lagras vid bilväg efter 15 mars kan följande åtgärder motverka insektsangrepp i det lagrade virket:

1. Barkning förhindrar angrepp av granbarkborre men det räcker inte med partiell barkning genom tex randbarkning för att förebygga angrepp  

2. Täckning av de översta lagren i vältor med plast, papper, barkat virke, lövträdsvirke motverkar angrepp men ger inte 100 % skydd.

3. Möjligheter att lagra virke nedsänkt i vatten eller begjutning med vatten innebär säker lagring.

4. I sista hand kan insekticid användas för att motverka insektsangrepp. För att helt utesluta angrepp bör hela stocken behandlas.

Alla åtgärder måste göras innan barkborrarna angripit virket om man ska kunna undvika virkesskador.


Insekticidbehandlad massavedsvälta. Foto: Åke Lindelöw, SLU