Sveriges lantbruksuniversitet

 

Förväxlingsarter

Mycket lik granbarkborre är den dubbeltandade barkborren (Ips duplicatus). Denna art är något mindre samt har något annorlunda tänder på täckvingarna. Gångsystemet, som anläggs i stående döda granar, liknar i hög grad granbarkborrens. Ofta finner man denna, mer nordliga art i samma träd som granbarkborren koloniserat men högre upp på stammen där barken är tunnare.

Andra arter som kan förväxlas med granbarkborre är dubbelögad bastborre.