Sveriges lantbruksuniversitet

 

Livscykel

Granbarkborren har normalt en ettårig livscykel. När flygperioden inleds på våren sprider sig barkborrarna ut i skogslandskapet. Nu måste de finna en lämplig gran och andra granbarkborrar. I barken anläggs gångsystemet där larverna utvecklas och en ny generation kläcks efter några veckor. De övervintrar under barken eller i förnan. Klicka på de olika stadierna i livscykeln och läs mer.