Sveriges lantbruksuniversitet

 

Övervakning

Sedan 1995 pågår projekt "Övervakning av granbarkborre" i fyra områden (Kronoberg (Tingsryd och Ljungby), Värmland (Arvika) och Dalarna (Vansbro)), kompletterat med Sundsvall 2010 och Åtvidaberg 2005. Syftet är att få information om mängden granbarkborrar som underlag för beslut om riktade åtgärder för att förebygga skador. Projektet ger också data till forskningen om granbarkborrens långsiktiga dynamik. Antalet granbarkborrar uppskattas med hjälp av feromonfällor på nya granhyggen. Varje höst inventeras beståndskanter med medelålders-äldre granskog och antalet träd som dödats av granbarkborre registreras. Resultaten jämförs fortlöpande med motsvarande undersökning i Norge [länk] där samma typ av övervakning har pågått sedan 1980. Projektet drivs i samarbete mellan Skogsvårdsorganisationen och SLU. Utöver dessa områden övervakas granbarkborren även i tre av SLU:s försöksparker: Siljansfors och Vindeln sedan år 2006 och Tönnersjöheden sedan 2008. Det arbetet drivs som en del av Program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

RAPPORT: Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 1995-2015

Se också Skogsstyrelsens övervakning

Se också motsvarande övervakning i Norge

Områden där både feromonfällor på fem hyggen samt kantinventering genomförts 2012. 
Blå cirklar: SLUs försöksparker Tönnersjöheden, Siljansfors, Vindeln         Gula cirklar: Skogsstyrelsen. Tingsryd, Ljungby, Åtvidaberg, Arvika, Vansbro, Sundsvall

Övervakningsfällor i Småland. Tre fällor placeras på nyupptagna gran-hyggen. Foto: Per-Ola Olsson