Sveriges lantbruksuniversitet

 

Publicerade rapporter på svenska

Långström, B. & Öhrn, P. (2011) Slutrapport för projektet: Utveckling av en temperatursummemodell för granbarkborrens biologi i Götaland, Rapport til Skogsstyrelsen, 15 p. [FULL TEXT]

Långström, B. & Öhrn, P. 2010. Rapport om barkborrarnas aktivitet och utveckling under 2010 på försöksplatserna Asa, Tönnersjöheden, Gammalstorp och Remningstorp. Rapport till Skogsstyrelsen 9p.

Långström, B. & Öhrn, P. (2009) Rapport om barkborrarnas aktivitet och utveckling under 2009 på försöksplatserna Asa, Tönnersjöheden, Gammalstorp och Remningstorp. Rapport till Skogsstyrelsen.

Björklund, N. & Långström, B. (2009) Misslyckade angrepp av granbarkborrar - Slutrapport till Skogsstyrelsen 11 p. [FULL TEXT]

Björklund, N (2009) Utvärdering av barkning av vindfälld gran som en bekämpningsåtgärd mot granbarkborre. Rapport till Länsstyrelserna i Hallands och Jönköpings län. [FULL TEXT]

Björklund, N. & Långström, B. (2008) Hur effektiva är fångstvirkeshögar? - Slutrapport till Skogsstyrelsen från projektet ”jämförelse av fångsteffekt mellan feromonfällor och fångstvirkesfällor” 12 p.

Björklund, N., Hannrup, B. & Jönsson, P. 2008. Effekter av förhöjt knivtryck i skördaraggregat på barkningsgraden hos massaved och följdeffekter på produktionen av granbarkborrar. Arbetsrapport från Skogforsk nr 668, 36 p. [FULL TEXT]

Långström, B. & Björklund, N. (2007) Kan man minska granbarkborreskador med fångstvirkesfällor? Rapport till Skogsstyrelsen, 12 p.

Lindelöw, Å. 2007. Övervakning av granbarkborre 2005 genom fällfångst och kantzonsinventering. Bilaga 3 i Svensson, L. Övervakning av insektsangrepp – slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag. Meddelande 1/2007.

Lindelöw, Å. 2007. Övervakning av granbarkborre med feromonfällor – preliminära data 2006. Bilaga 4 i 3 Svensson, L. Övervakning av insektsangrepp – slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag. Meddelande 1/2007.

Långström, B. 2007. Svärmningskontroll av barkborrar på Asa och Tönnersjöhedens försöksparker. Bilaga 5 i Svensson, L. Övervakning av insektsangrepp – slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag. Meddelande 1/2007.

Långström, B. 2007. Försök med avskräckande medel. Bilaga 13 i Svensson, L. Övervakning av insektsangrepp – slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag. Meddelande 1/2007.

Schroeder, M. 2007. Slutrapport för staminventeringen. Bilaga 6 i Svensson, L. 2007. Övervakning av insektsangrepp – slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag. Meddelande 1/2007.

Schroeder, M. 2007. Granbarkborrens vintermortalitet och en uppskattning av granbarkborrens relativa populationsförändring i stormskadeområdet från våren 2006 till våren 2006. Bilaga 7 i Svensson, L. 2007. Övervakning av insektsangrepp – slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag. Meddelande 1/2007.

Jönsson, A.-M. & Schroeder, M. 2006. Granbarkborren -en scenarioanalys för 2006-2009. Skogsstyrelsen rapport nr 4 2006. 1-22.

Långström, B. 2006. 4.2 Insektsskador, svampsjukdomar och brand, s 79-84 i Stormen 2005-en skoglig analys. Skogsstyrelsen. Meddelande 1.2006, 1-199.

Långström, B. 2006. Insekts- och svampskador efter stormen, kap 5, s 43-60 i Agestam, E., Bergqvist, J., Bergqvist, G., Johansson, K., Langvall, O., Långström, B. och Petersson, M. 2006. Stormskadad skog – föryngring, skador och skötsel. Skogsstyrelsen, Meddelande 9. 2006, 1-88.

Schroeder, M., Mitsell, N. Turesson, T. 2006. Granbarkborrens utnyttjande av vindfällen under första sommaren efter stormen Gudrun. Skogsstyrelsens rapport nr 16 2006. 1-17. (Summary: the spruce bark beetle in wind-felled trees in the first summer following the storm Gudrun).

Schroeder, M, Thuresson, T. & Mitsell, N. 2006. Granbarkborrens utnyttjande av vindfällen under första sommaren efter stormen Gudrun (The spruce bark beetle in wind-felled trees in the first summer following the storm Gudrun). Skogsstyrelsen, Rapport 15, 2006.