Sveriges lantbruksuniversitet

 

Spridning

Man brukar säga att granbarkborrarna svärmar när temperaturen stiger över +18°C på våren / försommaren. I själva verket kan de dock inte svärma förrän de även ackumulerat en temperatursumma på 51 daggrader (sammanlagd dygnsmedeltemperatur över +5°C). Granbarkborrarna lämnar då sina övervintringsplatser och flyger iväg och letar efter lämpliga träd att lägga sina ägg i. Varma försommardagar med svaga vindar erbjuder optimala flygbetingelser. I södra Sverige kan de första granbarkborrarna börja flyga redan i slutet av april men det normala är att flygperioden startar någon gång under första hälften av maj. Barkborrarna har en mycket god spridningsförmåga. Beroende på tillgången av lämpliga yngelträd (vindfällen eller stående träd som de kan lägga sina ägg i) flyger baggarna kortare eller längre sträckor, alltifrån några 10-tal meter upp till många km. Granbarkborren flyger även senare under sommaren eftersom merparten av föräldradjuren efter några veckor lämnar yngelplatsen för att anlägga ett nytt gångsystem (en s.k. syskonkull).Ytterligare en syskonkull kan förekomma men i denna deltar en mindre andel av granbarkborrarna. Därefter dör vanligtvis föräldradjuren.

Vanligtvis hinner granbarkborren bara med en generation per år i Sverige. Det innebär att den nya generationen av granbarkborrar förökar sig först nästa sommar efter att de övervintrat. Men det händer under varma somrar att de hinner med två generationer på ett år. Det händer också att de försöker men att avkomman inte hinner utvecklas färdigt vilket innebär att den fryser ihjäl under vintern.

Foto: Niklas Björklund, SLU