Sveriges lantbruksuniversitet

 

Träddöd

Granbarkborren kan tidvis döda växande träd. Detta medför förlorad produktion då träden inte hinner nå slutavverkningsålder men också att bestånden får luckor utan produktion. Kostnader kan tillkomma i samband med bekämpningsåtgärder som sök- och plock när angripna träd ska avverkas och transporteras ut ur skogen. Då detta görs under sommartid ökar risken för körskador med åtföljande rötproblem i kvarstående träd.

Efter stora stormfällningar förökar sig granbarkborren i de vindfällda träden. Efter ett eller två år är dessa förbrukade och baggarna försöker angripa de växande träden. Beroende på väder, trädens vitalitet och andra faktorer kan stora mängder träd dödas. Stormen 1969 som fällde ca. 35 miljoner m3sk inledde ett utbrott av av granbarkborre som resulterade i 5-6 miljoner m3sk dödad skog. Stormen 1995 i södra Sverige omfattade ca. 5 miljoner kubikmeter. Merparten upparbetades innan sommaren och skadorna blev små. Efter stormarna 2005 och 2007 då sammanlagt mer än 90 miljoner m3sk fälldes har ungefär 3-4 m3sk dödats. Vi studerar nu i flera projekt betydelsen av olika faktorer för uppkomst och kollaps av utbrott. Ett exempel på resultat är att granbarkborrens förökningsframgång är betydligt lägre i stående dödade träd än i stormfällda träd. Den låga förökningsframgången kan, tillsammans med andra faktorer förklara nedgången i volym dödade träd som sker när utbrott kollapsar.


Volym stående granar dödade av granbarkborre


Granbarkborrens förökningsframgång efter stormen Gudrun


Foto: Åke Lindelöw, SLU


Granbarkborredödade träd. Foto: Simon Kärvemo, SLU