Sveriges lantbruksuniversitet

 

Blånadsskador

I samband med att granbarkborren koloniserar stående eller vindfällda träd eller obarkat virke infekteras veden med blånadssvampar. Efterhand växer blånaden ut i hela splintveden som antar en mer eller mindre uttalad blå-svartaktig färg. Denna färgförändring betraktas som ett kvalitétsfel och kan leda till att sågtimmer klassas ned och får ett lägre ekonomiskt värde.
Grantimmer angripet av blånadssvamp. Foto: Louis-Michel Nageleisen, Département de la Santé des Forêts, Bugwood.org