Sveriges lantbruksuniversitet

 

Pågående forskningsprojekt

Kollaps av granbarkborreutbrott – timing och orsaker
Collapse of spruce bark beetle outbreaks – timing and causes
Projektledare:
Martin Schroeder
Medverkande:
Dragos Cocos, Helena Johansson och Simon Kärvemo Finansiering: Formas


Utbrottsrisk för ett tvåarters barkborresystem – relativ betydelse av facilitering och konkurrens
Outbreak risk in a two-species bark beetle system – relative importance of facilitation and competition
Projektledare:
Martin Schroeder
Medverkande:
Dragos Cocos, Helena Johansson , Erik Hedenström (Mittuniversitetet)
Finansiering:
Formas


Hur påverkar klimatförändringarna granbarkborren och den större märgborren? Projektledare: Niklas Björklund
Medverkande:
Petter Öhrn, Anna-Maria Jönsson (Lunds Universitet)
Finansiering:
Brattåsstiftelsen