Sveriges lantbruksuniversitet

 

Övervakning - döda träd

Efter stormarna 2005 och 2007 ökar antalet döda träd i Tingsryd och Ljungby dramatiskt jämfört med Arvika och Vansbro. Uppgången är påtaglig den varma och torra sommaren 2006 i södra Sverige. Under 2007 och 2008 minskar antalet döda träd. Återhämtning av trädens vitalitet efter storm och torka är en rimlig förklaring. Inverkan av olika förebyggande och direkta bekämpningsåtgärder är svår att uppskatta. Anmärkningsvärt är de höga fällfångsterna 2008 i Vansbro och ändå är antalet döda träd lågt. Antalet döda träd 2009 har minskat ytterligare i Tingsryd och Ljungby medan utvecklingen i Vansbro är den motsatta. 2013 är antalet döda träd lågt (<5 döda träd/km) i alla områden med undantag för Ljungby (13 döda träd per km beståndskant).

Antal döda träd per km beståndskant 1996-2013