Sveriges lantbruksuniversitet

 

Granbarkborren (Ips typographus L.)

Granbarkborren (kallas också åttatandad barkborre) är allmän i hela landet. Den är en av granskogens allvarligaste skadegörare som ibland uppträder i mängd och då kan döda många träd samt infektera virke med blånad. Antalet granbarkborrar i skogen varierar kraftigt geografiskt och mellan år. Tillgången på lämpligt yngelmaterial i form av vindfällda eller försvagade granar samt obarkat virke under sommaren bestämmer hur många barkborrar som finns i skogen. Väderlek, inomartskonkurrens och naturliga fiender är viktiga faktorer som påverkar granbarkborrens förmåga att sprida sig, kolonisera träd och föröka sig samt överleva vintern.

Foto: Göran Liljeberg